t
 
Cho thuê xe KV car Praha
oXe cá nhân uXe tải bXe buýt nhổ kChuyển đổi
Bảng giá Điều kiện Liên hệ
Cho thuê dài hạn

Cho thuê xe
+420 724 597 821


BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DÀI HẠN

Tất cả các giá được tính theo tháng chưa bao gồm thuế VAT 21%
XE CÁ NHÂN 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE BUÝT NHỎ 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Chuyển đổi 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE CHỞ HÀNG HÓA 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE CÁ NHÂN 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE BUÝT NHỎ 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Chuyển đổi 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE CHỞ HÀNG HÓA 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE CÁ NHÂN 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE BUÝT NHỎ 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Chuyển đổi 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE CHỞ HÀNG HÓA 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc


© KV car s.r.o.

Trung tâm: KV car s.r.o., Kiliánská 231, 252 06 Davle, IN: 274 33 013, VAT: CZ27433013

Đường giây nóng
cho khách hàng:
+420 773 458 456,

URL: www.kv-car.cz,
E-mail: thuexe@kv-car.cz